miercuri, 25 septembrie 2013

Acordul părintelui pentru serviciile de consiliere

Acest formular este necesar învățătorilor și diriginților la ședința cu părinții în care vor anunța faptul că există în cadrul școlii Cabinetul de Asistență Psihopedagogică și că elevii și părinții pot beneficia de serviciile acestuia. E nevoie ca, în cazul consilierii individuale a unui copil de către prof.consilier școlar, părintele să își exprime acordul și să semneze. Formularul de mai jos este necesar pentru obținerea semnăturilor de acord/dezacord de principiu:


ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD, SECTOR 2, BUCUREȘTI, CABINETUL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI  ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

  ACORD DE COLABORARE


Încheiat între : Dna.profesor consilier școlar ȘTEFAN LUIZA și


părinții/tutorii legali ai copiilor, în vederea asigurării serviciilor de consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică oferite de Cabinetul de Asistenţă psihopedagogică din școală.

Sprijinul consilierului școlar poate fi cerut pentru : dezvoltare personală, stimă de sine scăzută, informare, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru carieră, consiliere vocaţională, eşec şcolar, performanţe şcolare scăzute, abandon şcolar, evaluare psihopedagogică, dificultăţi de învăţare, dificultăţi de relaţionare,  probleme de comunicare, probleme comportamentale : agresivitate, hiperactivitate, tulburări emoţionale (anxietate, depresie), comportamente şi atitudini deviante, dileme morale, dificultăţi în luarea deciziei şi asumarea responsabilităţii, scăderea capacităţii de adaptare la realitate, dezvoltarea abilităţilor sociale -asertivitate, controlul stresului, managementul timpului, abuz emoţional, abuz fizic, intervenţie în situaţii de criză : divorţ, boală, decesul părintelui, prevenţia suicidului, asistenţă socială, alte cazuri.

CLASA                      ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE                                DATA        
                 NR.
NUME PĂRINTE/TUTORE
SUNT DE ACORD
NU SUNT DE ACORD
SEMNĂTURA
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu