miercuri, 25 septembrie 2013

Tulburările de învățare: dislexia, disgrafia, discalculia

Următorul material este scris tot de doamna profesor de sprijin Elena Nițu și prezintă pe scurt tulburările de învățare ce pot fi depistate la clasele primare. Informațiile de mai jos sunt deopotrivă pentru profesori și părinți:

Tulburări de învăţare au acei copii la care rezultatele obţinute la citit-scris sau socotit rămân mult sub rezultatele aşteptate, raportate la nivelul capacităţilor intelectuale şi la efortul depus pentru învăţare. Tulburările de învățare nu se explică prin lipsa exersării, lipsă de motivare sau factori emoţionali. Nu depind de naţionalitate sau de nivelul socio-cultural al familiilor. Au la bază o disfuncţie neurologică, dar sunt influenţate şi de ereditate.

Factori de risc:   
 • există şi alţi membri ai familiei care au avut probleme cu citirea, scrierea corectă, matematica, învăţarea unor limbi străine;
 • se poate presupune existenţa unor leziuni mărunte ale sistemului nervos, datorate problemelor din timpul sarcinii, naşterii premature, unor leziuni suferite în timpul naşterii, unor complicaţii la naştere (ex. lipsă de oxigen), unor leziuni din perioada copilăriei mici sau unor boli însoţite de temperatură ridicată; 
 • obligarea copilului stângaci să folosească mâna dreaptă.
Formele tulburărilor de învăţare:
 • Dislexia = tulburare de citire (citire lentă, cu greşeli, dificultăţi în înţelegerea textului citit)
 • Disgrafia = tulburare de scriere (scriere urâtă, cu greşeli, greşeli de ortografie)
 • Discalculia = tulburare de calcul matematic
Tulburarea de citire (dislexie)
 • Copilul citeşte deosebit de lent;
 • Face multe greşeli în citirea cuvintelor, textelor:
 • Confundă litere – mai ales pe cele asemănătoare din punct de vedere grafic (exemplu: u-n, b-d, f-t ) sau pe acelea asemănătoare din punct de vedere fonetic (exemplu: f-v, s-z);
 • Omite sau adaugă litere, silabe, cuvinte;
 • Citeşte în sens invers (de la dreapta la stânga) unele silabe, cuvinte scurte;
 • Citeşte greu, silabisind cuvintele lungi;
 • Înţelege partial conţinutul unui text;
 • Greşeşte frecvent rândul în citirea textului;
 • Nu citeşte cu plăcere, ocoleşte citirea, pe cât este posibil;
 • Oboseşte foarte tare în timpul cititului, deseori refuză să citească sau recurge la plâns;
 • A învăţat încet şi greu literele în clasa I;
 • A învăţat greu citirea silabelor.

Dislexia nu depinde de nivelul de inteligenţă. Chiar şi un copil cu un nivel de inteligenţă ridicat poate avea tulburări de învăţare. Explicaţia acestui lucru este slaba dezvoltare sau tulburarea unor capacităţi parţiale (dezvoltarea slabă a motricităţii; echilibrului şi orientării în spaţiu; schemei corporale; percepţiei vizuale, auditive şi tactile; memoriei, precum şi deficienţe în prelucrarea secvenţială a informaţiei). În cazul copiilor dislexici trebuie înţeles şi acceptat faptul că performanţa scăzută a copilului nu se explică prin lene, prostie, neatenţie sau lipsă de caracter, ci este cauzată de dislexie.

Tulburarea de scriere (disgrafie)
 • Ritmul scrierii este prea lent, pentru îndeplinirea unor sarcini în scris are nevoie de un timp de execuţie peste medie;
 • Face multe greşeli la scriere;
 • La scriere face greşeli asemănătoare cu cele de la citire;
 • Confundă literele (confuzii repetate sau ocazionale);
 • Confundă literele a căror scriere începe asemănător sau literele asemănătoare ca formă scrisă;
 • Se opreşte de multe ori în timpul scrisului, gândindu-se la forma literei următoare;
 • Omite sau adaugă litere, silabe;
 • Omite sau scrie de mai multe ori acelaşi cuvânt în propoziţie;
 • Scrie cuvinte legate sau chiar întreaga propoziţie într-un cuvânt;
 • Inversează silabele;
 • Scrie cuvinte fără sens pe baza asemănărilor fonetice;
 • Desparte incorrect cuvintele în silabe;
 • Scrierea este urâtă, dezordonată, indescifrabilă, caietul este mâzgălit;
 • La scrierea după dictare rămâne în urmă faţă de colegi, reţine greu propoziţia dictată;
 • Copiază incorect textul de pe tablă;
 • Nu utilizează în scriere regulile gramaticale învăţate;
 • Alcătuirea de propoziţii este deficitară, propoziţiile sunt incorecte din punct de vedere gramatical, fără sens,  în ciuda faptului că oral poate alcătui propoziţii corecte;
 • Nu scrie cu plăcere, este greu de motivat pentru îndeplinirea unor sarcini legate de scris.
Tulburarea de calcul (discalculie)
 • Noţiunea cantităţii nu este formată;
 • Întâmpină greutăţi în efectuarea celor patru operaţii de bază (adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea);
 • Calculează lent, nesigur;
 • Este incapabil să înveţe tabla înmulţirii deşi face repetări nenumărate;
 • Reţine greu expresii, reguli matematice;
 • Scrie greşit cifre după dictare, citeşte greu cifrele scrise;
 • Îi este greu să copieze corect cifre;
 • E dificil să înveţe ordinea numerelor, omite, schimbă locul numerelor într-o înşiruire crescătoare sau descrescătoare;
 • Omite, scrie în locuri greşite sau schimbă locul unor cifre în timpul rezolvării unor exerciţii sau probleme;
 • Nu înţelege problemele matematice, nu ştie să traducă în limbaj matematic, să extragă esenţialul, este incapabil să înceapă individual rezolvarea unei probleme;
 • Încurcă ordinea de efectuare a operaţiilor;
 • Deteriorarea capacităţilor aritmetice nu se explică prin retard mintal, nici prin învăţare necorespunzătoare.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu