luni, 4 noiembrie 2013

Cum se manifestă ADHD - Inatenţia

Copiii care au deja acest diagnostic, dar şi cei care nu au fost încă diagnosticaţi, însă ne fac să ne gândim la această problemă, au următoarele comportamente:

Inatenţie

  • greutate în a-şi menţine atenţia şi concentrarea pe sarcinile şcolare
  • dificultăţi în amintirea şi respectarea regulilor şi instrucţiunilor
  • imposibilitatea de a ignora diverse surse de perturbare sau distragere a atenţiei (de exemplu sunete, mişcări, obiecte care apar în câmpul vizual)
"Inatenţia se poate manifesta în diverse situaţii şcolare sau sociale. Copiilor le este greu să îşi concentreze atenţia pe detalii sau pot face greşeli din neglijenţă în efectuarea sarcinilor. Activitatea este adesea dezordonată, neglijent efectuată, fără planificare anterioară. Par adesea a fi cu mintea în altă parte, ca şi cum nu ar auzi ceea ce li se spune. Există treceri frecvente de la o activitate neterminată la alta, fără să termine cu adevărat ceva. Evită de regulă să efectueze sarcini care necesită autocontrol şi efort mental susţinut. Materialele necesare efectuării sarcinilor sunt adesea împrăştiate sau deteriorate. Sunt frecvent uituci în activităţile cotidiene, în conversaţie trec rapid de la un subiect la altul şi nu-i ascultă pe ceilalţi.

Atenţia unui copil cu ADHD este foarte uşor de distras, copilul trece de la o sarcină la alta, are nevoie de monitorizare individuală, are un ritm lent de rezolvare a sarcinii şi uită instrucţiunile. Inatenţia lui poate adesea să inducă în eroare datorită faptului că este selectivă: copilul poate fi extrem de neatent în rezolvarea temei pentru acasă şi foarte concentrat la jocurile pe calculator sau în realizarea diverselor probe de evaluare psihologică. Lipsa de atenţie apare în special în legătură cu instrucţiunile verbale, apar de asemenea probleme ale memoriei de scurtă durată." (din materialul dezvoltat de către psiholog Domnica Petrovai şi psihopedagog Sorina Petrică în cadrul cursului despre ADHD pentru consilieri şcolari).

Va urma ...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu